Courir – Lopen – Oser – Durven – Récolter – Inzamelen – Guérir – Genezen
Un message de – Een boodschap van Patrick Demoucelle

Call to Action Run for Parkinson 2017