Projectselectie

Tot nu toe richten alle beschikbare behandelingen voor Parkinson zich op symptoombehandeling: ze helpen om de symptomen van de ziekte (tijdelijk) te verbergen. Teneinde tot echte oplossingen te komen voor Parkinsonpatiënten, wil de Demoucelle Parkinson Charity projecten ondersteunen die de ziekte zelf kunnen wijzigen, namelijk projecten die de progressie van de ziekte vertragen of stopzetten, of die er zelfs in slagen de ziekte om te keren.

Voor de selectie van projecten die kunnen genieten van onze financiële steun, geven we de voorkeur aan projecten in Europa, in het stadium van klinische testen (dus waar de behandelingen reeds getest worden op de mens).

Tot dusver heeft de Demoucelle Parkinson Charity steun gegeven aan 9 beloftevolle projecten.

Project steering

We ondersteunen spannende en beloftevolle projecten in Europa gericht op remedie of genezing, allemaal in samenwerking met de Michael J. Fox Foundation.

*** 16/06/2022 ***

 

 • InterMed
  (DPC steun in 2012)
  Doel van het project: evalueren in welke mate de bestudeerde molecule inderdaad neurprotectief is en de basis zou kunnen vormen van een therapeutische behandeling met impact op de evolutie van de ziekte. Lees meer

 • Affiris: The Affitope Parkinson Vaccine
  (DPC steun in 2012)
  Doel van het project: een fase 1 klinische proef uitoeren om de impact te testen van het vaccin op alphasynucleine (waarvan verondersteld wordt dat deze een centrale rol speelt in de pathogenese van de ziekte van Parkinson). Bekijk onze video. Lees meer

 • Exenatide
  (DPC steun in 2013)
  Doel van het project: een dubbelblinde, placebo-gecontroleerde klinische proef uitvoeren om te testen of de preliminaire gunstige effecten (zowel op vlak van motor- als van niet-motor symptomen) kunnen herhaald worden. Lees meer

 • nLife Thera
  (DPC steun in 2015)
  Doel van het project: de doeltreffendheid van een nieuwe molecule nagaan, alsook bepalen welke de ideale dosis zou zijn voor maximale doeltreffendheid. Bekijk onze video. Lees meer

 • AC Immune 
  (DPC steun in 2015 & 2018)
  Doel van het project:  een beeldvormingsmiddel ontwikkelen dat alpha-synuclein in beeld kan brengen(apha-synuclein-aggregatie is een typerend kenmerk in de parkinsonpathologie). Bekijk onze video. Lees meer

 • Khondrion
  (DPC steun in 2016)
  Doel van het project: de doeltreffendheid van een molecule testen tegen de mitochondriale dysfunctie die dikwijls gemerkt wordt in de ziekte van Parkinson. Lees meer over dit project

 • Nilotinib
  (DPC steun in 2016 & 2017)
  Doel van het project: nagaan of de doeltreffendheid van een geneesmiddel, gemerkt tijdens een ‘open trial’ bevestigd wordt tijdens een ‘gesloten trial’ (een dubbelblinde placebo-gecontroleerde klinische proef). Meer info. Lees meer

 • ADx Neurosciences
  (DPC steun in 2017)
  Doel van het project: richtlijnen voor klinische proeven ontwikkelen.

 • ATP10B
  (DPC steun in 2019)
  Doel van het project: de mutatie van een gen en de eventuele impact ervan op de ziekte van Parkinson beter begrijpen. Lees meer
 • ATP13A2
  (DPC steun in 2020)
  Doel van het project: Potentieel van een nieuwe target evalueren Lees meer
 • University of Texas
  (DPC steun in 2021)
  Doel van het project: Werkzaamheid stamceltherapie testen. Lees meer

 • Modag Anle 138b
  (DPC steun in 2022)
  Doel van het project: verdere tests bij patiënten van een medicijn tegen de ophoping van het eiwit alfa-synucleïne in de hersenen. Lees meer


Voor deze projecten krijgt Demoucelle regelmatige project-updates, en neemt Demoucelle deel aan update calls en project steering meetings georganiseerd door de Michael J. Fox Foundation.

Klik hier om updates te lezen over 9 van onze 12 projecten (25/11/2021)

IK DOE EEN GIFT

Wil je meer info? Stuur een e-mail naar info@demoucelle. We contacteren je binnen de kortste termijn