Pro-bono consulting

De Demoucelle Parkinson Charity werd opgericht door 2 voormalige top-consultants en businessleiders, Patrick & Anne-Marie Demoucelle. Deze business ervaring lag aan de basis van de missie en strategie die gekozen werd voor de Demoucelle Parkinson Charity: het ter beschikking stellen van organisatie- en consultingcompetenties om beloftevolle projecten en prominente organisaties op vlak van Parkinson te ondersteunen.

Pro bono consulting

Geboden diensten

Domeinen waar de Demoucelle Parkinson Charity consulting support kan bieden:

  • Presentatiekwaliteit: start-ups helpen met hun presentatie om zo hun kans te verhogen op meer funding
  • Organisationeel advies: leiders helpen hun team tot hun ‘full potential’ te brengen (winning culture, alle neuzen in dezelfde richting, engagement)
  • Gevoel van urgentie: clinici inspireren en aanmoedigen zo snel mogelijk patiënten te vinden voor klinische proeven
  • Positieve culture: een cultuur helpen ontwikkelen in de organisatie waar ieder het beste van zichzelf van geven (zelfs in moeilijke omstandigheden) 
  • Teamwerk & alignering: alle neuzen in dezelfde richting krijgen binnen het team
  • Inspirerend leiderschap: managers leren hoe een duidelijke visie te ontwikkelen, en hoe anderen mee te krijgen
  • Duurzame topprestaties: teamleden helpen steeds hogere ambities te bereiken, zonder dat ze daar zelf ten onder aan gaan