De Parkinson Uitdaging…

De ziekte van Parkinson is een chronische en degeneratieve neurologische ziekte (met een progressief verlies van neuronen) die een impact heeft op het centraal zenuwstelsel, en de oorzaak is van motorische problemen die steeds erger worden. De meest voor de hand liggende symptomen zijn motor gerelateerd, zoals tremor, stijfheid, traagheid van beweging, en instabiele houding. Onder de nietmotorische symptomen zien we autonome disfunctie en sensorische en slaapproblemen. Cognitieve en neuroproblemen, waaronder dementie, zijn gebruikelijk in de gevorderde stadia van de ziekte. PD verschijnt meestal rond de leeftijd van 60, maar er zijn ook jonge gevallen.

PD vordert steevast met de tijd.
Indien de motorische symptomen niet behandeld worden, stijgen ze op agressieve wijze in de vroege stadia van de ziekte, nadien is deze stijging langzamer. Bij onbehandelde patiënten mag men verwachten dat ze hun zelfstandige beweeglijkheid verliezen na een gemiddelde van 8 jaar en dat ze bedlegerig worden na 10 jaar.

In een eerste stadium hebben de moeilijkheden vooral te maken met motorische symptomen en meer bepaald met motorische complicaties. Naarmate de ziekte vordert, zijn de moeilijkheden meer gerelateerd aan motorische symptomen als gevolg van een slechte reactie op medicatie, zoals slik-en spraakproblemen en loop- en evenwichtsstoornissen. Na tien jaar hebben de meeste mensen met de ziekte autonome stoornissen zoals slaapproblemen, stemmingswisselingen of cognitieve achteruitgang. De gemiddelde levensverwachting van een persoon met PD is lager dan bij mensen die de ziekte niet hebben. Mortaliteitsverhoudingen zijn ongeveer twee keer die van onaangetaste mensen.

De huidige behandelingen bewijzen hun effectiviteit voor de vroege motorische symptomen van de ziekte, daarbij gebruik makend van levodopa, dopamine agonisten en MAO-B-remmers. Naarmate de ziekte vordert, leidt het voortdurend gebruik van geneesmiddelen tot een tweede fase waarin de patiënt een nieuwe vorm van motorische complicaties ontwikkelt, namelijk dyskinesie.

Het huidige onderzoek omvat het zoeken naar nieuwe diermodellen van de ziekte, alsook onderzoek naar het potentiële nut van gentherapie, stamceltransplantaties en zenuwbeschermende componenten.

De ziekte is vernoemd naar de Engelse chirurg James Parkinson, die in een essay over de “Shaking Palsy” (1817) de eerste gedetailleerde beschrijving van de ziekte gaf. PD is een dure ziekte voor de maatschappij . De werelddag voor Parkinson heeft plaats op 11 april, de verjaardag van James Parkinson. Het symbool van de ziekte is een rode tulp. Mensen met PD die het publieke bewustzijn rond Parkinson sterk beïnvloed hebben zijn onder andere Michael J. Fox en Muhammad Ali.

Bron: Wikipedia

WIST JE DAT? Meer information over de symptomen

LEVEN MET DE ZIEKTE VAN PARKINSON Een algemeen overzicht van de beschikbare adviezen

Videos

IK DOE EEN GIFT

Wil je meer info? Stuur een e-mail naar info@demoucelle. We contacteren je binnen de kortste termijn