Algemeen

 • Dit privacybeleid verklaart de verwerking van uw persoonsgegevens bij het gebruik van de website en de diensten van de Demoucelle Parkinson Charity vzw, met maatschappelijke zetel te Hertenlaan 28, 1950 Kraainem, ondernemingsnummer BE 0836.896.501 – RPR Brussel, tel 0475.36.66.82, in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.
 • We hebben geprobeerd dit privacybeleid zo duidelijk en volledig mogelijk te maken. Als er belangrijke wijzigingen zijn in de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, kunt u deze wijzigingen terugvinden in dit privacybeleid.
 • Door onze website te gebruiken, erkent u dat u dit privacybeleid zorgvuldig hebt gelezen en zonder voorbehoud aanvaardt.
 • Door het selectievakje “Ik ga akkoord met het privacybeleid” aan te vinken, verklaart u dat u dit privacybeleid hebt gelezen en ermee akkoord gaat. U verklaart dat u begrijpt waarom uw persoonlijke gegevens worden verwerkt. U gaat er ook mee akkoord dat uw voortgezette gebruik zal worden opgevat als voortgezette toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar charity@demoucelle.com.
 • Dit privacybeleid werd voor het laatst bijgewerkt op 18 december 2023.

Waarom we gegevens verwerken

Wanneer u de website gebruikt of op een andere manier met ons communiceert, verwerken wij persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Bijvoorbeeld wanneer

 • u een donatie hebt gedaan aan de Demoucelle Parkinson Charity en daarom in onze database bent opgenomen;
 • u op een of andere manier hebt aangegeven dat u door ons wenst te worden gecontacteerd (bijvoorbeeld door een formulier op onze website in te vullen);
 • u via testament.be heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in een legaat ten bate van onze organisatie;
 • wij uw gegevens voor een specifieke fondsenwervingsactie van een derde hebben ontvangen voor eenmalig gebruik.

De reden waarom wij deze gegevens verwerken is om uw verzoek te verwerken en om aan fondsenwerving te doen, een gerechtvaardigd belang voor een non-profitorganisatie die fondsen werft om wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen. 

Welke gegevens we verwerken

Wij verwerken 

 • Naam, adres en aanspreektitel;
 • E-mailadres en geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • Persoonlijke voorkeuren over hoe men gecontacteerd wil worden;
 • Informatie over ontvangen donaties (datum, bedrag, rekeningnummer)

 

In principe verkrijgen wij de hierboven vermelde persoonsgegevens rechtstreeks van u – rechtstreeks of via een partner waarmee de Demoucelle Parkinson Charity samenwerkt (bijvoorbeeld de Koning Boudewijnstichting wanneer u een schenking doet).

Hoe we uw gegevens gebruiken

 • We doen ons uiterste best om alleen die persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in dit privacybeleid genoemde doeleinden te bereiken.
 • We doen wat we kunnen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door onze werknemers of partners is alleen mogelijk wanneer dit strikt noodzakelijk is voor hun activiteiten en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen.
 • Uw persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt zolang dat nodig is om de in dit privacybeleid genoemde doeleinden te bereiken en maximaal tien jaar, of totdat u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt.

Met wie we uw gegevens delen

 • We sturen uw persoonlijke gegevens alleen naar derden als u daar expliciet toestemming voor hebt gegeven, en alleen als dat nodig is om uw verzoek te verwerken.
 • We kunnen gebruik maken van externe partners, maar alleen voor specifieke verzoeken die we schriftelijk aan hen hebben doorgegeven. Alle externe partners worden met zorg geselecteerd om de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. 

Uw rechten

 • Als uw persoonlijke gegevens in onze database worden verwerkt, kunt u deze inzien, laten corrigeren of verwijderen.
 • U hebt het recht om uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens op gelijk welk moment in te trekken door een e-mail te sturen naar charity@demoucelle.com.
 • Met betrekking tot digitale communicatie kan u uw toestemming te allen tijde intrekken door te klikken op de link die voor dit doel in elk e-mailbericht is opgenomen. Voor nieuwsbrieven wordt ook een optie geboden om u af te melden.

Onze contactgegevens

Indien u uw rechten wilt uitoefenen of een vraag heeft, kan u ons bereiken 

–     via e-mail:  charity@demoucelle.com

–     telefonisch:  +32.475.36.66.82

–     via brief: Demoucelle Parkinson Charity vzw, Hertenlaan 28, 1950 Kraainem 

Gelieve in uw e-mail of brief uw volledige adresgegevens te vermelden.

Wanneer u ons contacteert zullen wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en deze alleen gebruiken om uw recht uit te oefenen en uw wensen te respecteren.