Artikel 1 – de Scriptieprijs

De Scriptieprijs van de Demoucelle Parkinson Charity wordt in 2024 toegekend aan een thesis, scriptie of masterproef met een onderwerp dat gerelateerd is aan de ziekte van Parkinson. De winnaar van de jaarlijkse Scriptieprijs ontvangt 1000 euro.

 

Artikel 2 – criteria voor deelname

De voorwaarden om mee te kunnen dingen naar de Scriptieprijs zijn als volgt:

 • De scriptie werd geschreven door een afstudeerder aan een Belgische hogeschool of universiteit
 • De scriptie heeft een onderwerp dat te maken heeft met de ziekte van Parkinson
 • De scriptie bevat nieuwe experimentele resultaten die de kandidaat zelf verzameld heeft
 • De scriptie werd verdedigd werd tussen 1 mei 2023 en 31 juli 2024
 • De score bedroeg minimum 15/20
 • Bloed- en aanverwanten van juryleden en medewerkers van de Demoucelle Parkinson Charity zijn uitgesloten van deelname

 

Artikel 3 – selectieprocedure

 • Uiterlijk 31 augustus 2024 dienen de kandidaten hun inzending in bij de Demoucelle Parkinson Charity
  • De inschrijving gebeurt online via deze webpagina en dit vanaf 1 juni 2024
  • De inzending bevat:
   • Het ingevulde inschrijvingsformulier (vanaf 1 mei 2024 beschikbaar op deze webpagina.)
   • Een digitale versie van de scriptie in NL, FR of EN
   • Een duidelijk en begrijpelijk Engelstalige samenvatting over de scriptie van max. 1000 woorden (plus eventuele illustraties, grafieken, foto’s)
  • Deelnemers krijgen na de deadline een bevestiging van de ontvangst van hun inzending.
  • Maximum 5 kandidaten die doorgaan naar de tweede ronde worden geselecteerd door de jury.
  • Deze 5 kandidaten geven een pitch van 5 minuten aan de jury (richtdatum: eind september), op basis waarvan de jury beslist over de uitreiking.

 

Artikel 4 – jury

De Demoucelle Parkinson Charity vzw benoemt een onafhankelijke jury die over de uitreiking beslist.

De beslissing geschiedt bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter van de jury.

De jury heeft het recht om bij onvoldoende niveau van de inzendingen geen scriptieprijs uit te reiken. In geval van zeer hoge kwaliteit van de inzendingen, kan de jury beslissen 2 scriptieprijzen uit te reiken.

 

Artikel 5 – beoordelingscriteria

De scripties zullen beoordeeld worden op basis van 3 criteria:

 • Wetenschappelijke kwaliteit van de studie
 • De graad aan nieuwe inzichten
 • De kwaliteit van de samenvatting voor het brede publiek en (voor de tweede ronde) de pitch

 

Artikel 6 – rechten

De auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van de samenvatting en de scriptie. De Demoucelle Parkinson Charity mag de ingezonden scripties en artikels gebruiken voor communicatiedoeleinden, met vermelding van de bron, mits toestemming van de auteur en zijn/haar promotor. Het auteursrecht wordt niet overgedragen aan de Demoucelle Parkinson Charity.

 

Artikel 7 – beraadslaging en feedback

De evaluatie en beraadslaging door de jury is confidentieel en er zal nadien geen feedback gegeven worden aan de kandidaten.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met: charity@demoucelle.com