Dit document informeert gebruikers over de technologieën die deze applicatie helpen de hieronder beschreven doelen te bereiken. Dergelijke technologieën stellen de eigenaar in staat om toegang te krijgen tot en informatie op te slaan (bijvoorbeeld door het gebruik van een cookie) of middelen te gebruiken (bijvoorbeeld door een script uit te voeren) op het apparaat van een gebruiker terwijl ze interageren met deze applicatie.

Voor eenvoud worden al deze technologieën in dit document gedefinieerd als “Trackers” – tenzij er een reden is om ze te differentiëren. Bijvoorbeeld, hoewel cookies kunnen worden gebruikt op zowel web- als mobiele browsers, zou het onnauwkeurig zijn om het over cookies te hebben in de context van mobiele apps, aangezien ze een op de browser gebaseerde Tracker zijn. Om deze reden wordt in dit document de term “Cookies” alleen gebruikt waar het specifiek bedoeld is om dat type Tracker aan te duiden.

Sommige van de doeleinden waarvoor Trackers worden gebruikt, kunnen ook de toestemming van de gebruiker vereisen. Telkens wanneer toestemming wordt gegeven, kan deze op elk moment vrij worden ingetrokken volgens de instructies die in dit document worden verstrekt.

Deze applicatie maakt gebruik van Trackers die rechtstreeks door de eigenaar worden beheerd (zogenaamde “first-party” Trackers) en Trackers die diensten mogelijk maken die worden geleverd door een derde partij (zogenaamde “third-party” Trackers). Tenzij anders vermeld in dit document, kunnen derden toegang krijgen tot de Trackers die zij beheren.

De geldigheid en vervaltijd van Cookies en andere vergelijkbare Trackers kunnen variëren afhankelijk van de levensduur die door de eigenaar of de relevante provider is ingesteld. Sommige vervallen bij het beëindigen van de browsesessie van de gebruiker.

Naast wat is gespecificeerd in de beschrijvingen binnen elke categorie hieronder, kunnen gebruikers meer precieze en bijgewerkte informatie vinden met betrekking tot de specificatie van de levensduur, evenals andere relevante informatie, zoals de aanwezigheid van andere Trackers, in de gekoppelde privacybeleidsdocumenten van de respectieve derde partijen of door contact op te nemen met de eigenaar.

Activiteiten die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van deze applicatie en de levering van de service

Deze applicatie maakt gebruik van zogenaamde “technische” Cookies en andere vergelijkbare Trackers om activiteiten uit te voeren die strikt noodzakelijk zijn voor de werking of levering van de Service.

Andere activiteiten die het gebruik van Trackers met zich meebrengen

Ervaring

Deze applicatie maakt gebruik van Trackers om de kwaliteit van de gebruikerservaring te verbeteren en interacties met externe inhoud, netwerken en platforms mogelijk te maken.

Weergeven van inhoud van externe platforms

Dit type service stelt u in staat om inhoud die wordt gehost op externe platforms rechtstreeks vanaf de pagina’s van deze applicatie te bekijken en ermee te interageren. Dit type service kan nog steeds webverkeersgegevens verzamelen voor de pagina’s waarop de service is geïnstalleerd, zelfs wanneer gebruikers deze niet gebruiken.

Google Fonts (Google Ireland Limited)

Google Fonts is een dienst voor het visualiseren van lettertypen die wordt geleverd door Google Ireland Limited en die deze applicatie in staat stelt dergelijke inhoud op zijn pagina’s op te nemen.

Verwerkte persoonsgegevens: Trackers en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid.

Meting

Deze applicatie maakt gebruik van Trackers om het verkeer te meten en het gebruikersgedrag te analyseren om de Service te verbeteren.

Analyse

De diensten in deze sectie stellen de eigenaar in staat om webverkeer te controleren en te analyseren en kunnen worden gebruikt om het gedrag van de gebruiker bij te houden.

Google Analytics (Universal Analytics) (Google Ireland Limited)

Google Analytics (Universal Analytics) is een webanalyse-service die wordt geleverd door Google Ireland Limited (“Google”). Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van deze applicatie te volgen en te onderzoeken, rapporten over zijn activiteiten op te stellen en deze te delen met andere Google-services. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om advertenties binnen zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

Verwerkte persoonsgegevens: Trackers en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Ierland – PrivacybeleidOpt-out.

Opslagduur:

– AMP_TOKEN: 1 uur
– _ga: 2 jaar
– _gac*: 3 maanden
– _gat: 1 minuut
– _gid: 1 dag

Hoe voorkeuren beheren en toestemming verlenen of intrekken

Er zijn verschillende manieren om voorkeuren met betrekking tot Trackers te beheren en toestemming te geven of in te trekken, indien van toepassing:

– Gebruikers kunnen voorkeuren met betrekking tot Trackers rechtstreeks beheren vanuit de instellingen van hun eigen apparaat, bijvoorbeeld door het gebruik of de opslag van Trackers te voorkomen.
– Bovendien kunnen gebruikers, wanneer het gebruik van Trackers is gebaseerd op toestemming, deze toestemming geven of intrekken door hun voorkeuren in te stellen in de cookiemelding of deze voorkeuren dienovereenkomstig bij te werken via de relevante privacywidget voor toestemmingsvoorkeuren, indien beschikbaar.
– Het is ook mogelijk, via relevante functies van de browser of het apparaat, eerder opgeslagen Trackers te verwijderen, inclusief die welke worden gebruikt om de oorspronkelijke toestemmingsvoorkeuren van de gebruiker te onthouden.
– Andere Trackers in het lokale geheugen van de browser kunnen worden gewist door de browsegeschiedenis te verwijderen.
– Wat betreft eventuele Track

ers van derden kunnen gebruikers hun voorkeuren beheren via de bijbehorende opt-out link (indien verstrekt), door de middelen te gebruiken die worden aangegeven in het privacybeleid van de derde partij of door contact op te nemen met de derde partij.

Het lokaliseren van Tracker-instellingen

Gebruikers kunnen bijvoorbeeld informatie vinden over hoe ze cookies kunnen beheren in de meest gebruikte browsers op de volgende adressen:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Apple Safari
Microsoft Internet Explorer
Microsoft Edge
Brave
Opera

Gebruikers kunnen ook bepaalde categorieën Trackers beheren die worden gebruikt in mobiele apps door zich af te melden via relevante apparaatinstellingen, zoals de advertentie-instellingen van het apparaat voor mobiele apparaten, of algemene trackinginstellingen (gebruikers kunnen de apparaatinstellingen openen en zoeken naar de relevante instelling).

Gevolgen van het weigeren van het gebruik van Trackers

Gebruikers zijn vrij om te beslissen of ze al dan niet toestemming willen geven voor het gebruik van Trackers. Merk echter op dat Trackers deze applicatie helpen om een betere ervaring en geavanceerde functionaliteiten aan gebruikers te bieden (in lijn met de doeleinden zoals beschreven in dit document). Daarom, als de gebruiker ervoor kiest om het gebruik van Trackers te blokkeren, kan de eigenaar mogelijk geen gerelateerde functies bieden.

Eigenaar en Gegevensbeheerder

Hertenlaan 28, 1950 Kraainem

Contact e-mail van de eigenaar: charity@demoucelle.com

Aangezien het gebruik van Trackers van derden via deze applicatie niet volledig kan worden gecontroleerd door de eigenaar, moeten specifieke verwijzingen naar Trackers van derden als indicatief worden beschouwd. Om volledige informatie te verkrijgen, wordt gebruikers vriendelijk verzocht om het privacybeleid van de respectieve derde partijen in dit document te raadplegen.

Laatste update: 20 december 2023

Definities en juridische verwijzingen

Persoonsgegevens (of Gegevens)

Alle informatie die direct, indirect of in samenhang met andere informatie — inclusief een persoonlijk identificatienummer — de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maakt.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld via deze applicatie (of door derden ingeschakelde diensten in deze applicatie), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de gebruikers die deze applicatie gebruiken, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het bestand dat als reactie is ontvangen, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvol resultaat, fout, enz.), het land van oorsprong, de kenmerken van de browser en het besturingssysteem dat wordt gebruikt door de gebruiker, de verschillende tijddetails per bezoek (bijvoorbeeld de tijd die is besteed aan elke pagina binnen de applicatie) en de details over het pad dat is gevolgd binnen de applicatie met speciale verwijzing naar de opeenvolging van bezochte pagina’s, en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de gebruiker.

Gebruiker

De persoon die deze applicatie gebruikt, die, tenzij anders vermeld, samenvalt met de betrokkene.

Betrokkene

De natuurlijke persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

Verwerker (of Processor)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of een ander orgaan dat persoonsgegevens namens de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke (of Eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of een ander orgaan dat, alleen of samen met anderen, de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens bepaalt, inclusief de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze applicatie. De Verwerkingsverantwoordelijke, tenzij anders is aangegeven, is de Eigenaar van deze applicatie.

Deze applicatie

De middelen waarmee de persoonsgegevens van de gebruiker worden verzameld en verwerkt.

Dienst

De dienst die door deze applicatie wordt geleverd, zoals beschreven in de bijbehorende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders vermeld, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookie

Cookies zijn Trackers bestaande uit kleine sets gegevens opgeslagen in de browser van de gebruiker.

Tracker

De term Tracker duidt op elke technologie – bijvoorbeeld Cookies, unieke identificatoren, web beacons, ingebedde scripts, E-tags en fingerprinting – die het volgen van gebruikers mogelijk maakt, bijvoorbeeld door toegang te krijgen tot of informatie op te slaan op het apparaat van de gebruiker.

Juridische informatie

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze applicatie, tenzij anders vermeld in dit document.