Geef uw leidinggevende teams
professionele ondersteuning

Staat je bedrijf aan de vooravond van fundamentele transformaties? Wil je een duidelijke toekomstvisie creëren voor je bedrijf? Of iedereen binnen je organisatie achter een bestaande visie scharen? Moet je een moeilijke beslissing nemen over je business of je organisatie en raken de leden van je uitvoerend comité het niet eens over de te nemen richting?
Patrick en Anne-Marie Demoucelle geven directiecomités, raden van bestuur, leidinggevende teams en verenigingen professionele ondersteuning van wereldniveau. Ze bevorderen de groepsdynamiek en samenhang door mensen beter te laten samenwerken en beslissen te nemen. Ze versterken de doelgerichtheid van bedrijven door een gedeelde visie te creëren en/of iedereen op dezelfde lijn te krijgen. En ze verankeren deze ‘menselijke’ en ‘zakelijke’ doelgerichtheid door het planten van de zaadjes voor duurzame verbeterde prestaties.

Onze aanpak voor alignment

Getuigenis

CEO, International Distribution Company

"Onze opstelling doel was te ambitieus ... en toch hebben wij bereikt. In alle eerlijkheid, zonder jullie, Patrick en Anne-Marie, we zouden niet"

Ontdek ons OV&E programma

OV&E staat voor Openheid, Visie, en Efficiëntie. OV&E is een 3-dagen-durend off-site seminarie voor management teams. OV&E biedt een antwoord op spanningen binnen teams of bedrijven, het leidt tot een visie die door iedereen gedragen wordt en legt de basis voor een blijvend engagement in de hele onderneming.
Contacteer ons voor meer info.