Uw doelstellingen

   

Creëer een positieve omgeving waar mensen het beste van zichzelf geven en hou deze dynamiek in stand.

Uw huidige situatie: Komt dit u bekend voor?

  • De top van het bedrijf is ambitieus en oordeelt dat iedereen constructief moet meewerken om de bedrijfsdoelstellingen te kunnen waarmaken
  • Sommigen in de organisatie oordelen dat ze wel constructief zijn, maar worden niet noodzakelijk zo gepercipieerd
  • Anderen (inclusief managers of de bedrijfstop) worden aanzien als ‘naïef optimistisch’ en ‘met gebrek aan zin voor realiteit’
  • Iedereen is het erover eens dat het anders kan, en dat ‘meer en beter’ mogelijk is …

Case study

Situatie

De klant was een mid-cap onderneming in een woelige industrie met tal van wijzigingen op vlak van innovatie, competitie en regelgeving. Dit leidde tot onzekerheid, nervositeit en soms tot negativisme en opgave. De CEO wou deze uitdaging op een positieve en inclusieve manier aanpakken.

Nadering

Demoucelle hielp het directiecomité inzien waarom een positieve ingesteldheid en een positieve cultuur zo belangrijk waren voor succes en op welke manier het bedrijf deze omslag kon maken. Zodra de leden van het directiecomité de principes van ‘positief’ daadwerkelijk begonnen toe te passen, met succesvolle resultaten, werd het programma gefaseerd uitgerold naar de andere niveau’s in de organisatie. Demoucelle slaagde er in de medewerkers te raken, hen te inspireren en hen de nodige bagage te geven om positief om te gaan met de moeilijkste situaties. Ze aarzelden niet om ook scepticisme bespreekbaar te maken en het te confronteren, en hielpen de fundamenten leggen om ‘typische destructieve reacties’ blijvend te veranderen.

Resultaat

De sfeer in het bedrijf veranderde enorm: employee engagement surveys toonden een stijle opwaartse trend, het bedrijf begon zichzelf te overtreffen qua bedrijfsresultaten.

Onze bouwstenen

Boeken & Werkschriften - Workshops – Programma’s – Evaluaties – Enquêtes - Boost Seminars - Trainings - Train-de-trainer - Coaching – Team bonding

Enregistrer Enregistrer

Onze standpunten over positieve cultuur en mindset

  • Boek Positief bij Lanoo
  • 'How these power questions can help you create a positive mindset' LEES MEER
  • 'Step up from setbacks' LEES MEER
  • 'Developing the mindset of a true winner' LEES MEER
  • 'Dream big - and make it happen' LEES MEER
  • Lees meer over Positief cultuur & mindset op ons blog LEES MEER

Getuigenis

HR directeur middelgroot productiebedrijf

“Iedereen hier heeft zich het principe ‘positief’ eigen gemaakt, dat nu echt leeft in heel de organisatie. De sfeer is enorm veranderd. De interacties met onze vakbonden zijn verbeterd dankzij wat jullie ons gebracht hebben “

Andere Expertisedomeinen