De Demoucelle Parkinson Charity heeft twee nieuwe prijzen aangekondigd voor master- en PhD-studenten die onderzoek doen naar de ziekte van Parkinson. De in Brussel gevestigde liefdadigheidsinstelling hoopt dat onderzoekers, door hen vroeg in hun carrière te steunen, carrière zullen maken in het vinden van een geneesmiddel voor de ziekte, die momenteel 40.000 Belgen treft en ’s werelds snelst groeiende neurodegeneratieve aandoening is.

“Het huidige niveau van wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Parkinson in België is zeer hoog, maar om het tempo van de ontdekkingen te handhaven of zelfs te versnellen, is het van vitaal belang dat we de volgende generatie wetenschappers inspireren om hun aandacht en vaardigheden te richten op het vinden van een remedie voor deze vreselijke ziekte”, aldus Anne-Marie Demoucelle, medeoprichter van de Demoucelle Parkinson Charity. 

“We willen onderzoekers vroeg in hun carrière ondersteunen om een pool van zeer getalenteerde en ervaren wetenschappers met passie voor het genezen van Parkinson te behouden!”

De Demoucelle Parkinson Charity organiseert de jaarlijkse masterproefprijs ter waarde van maximaal 1000 euro (maximaal twee winnaars/jaar), en werkt samen met Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) voor het opzetten van het doctoraatsmandaat 2023 van een doctoraatswetenschapper aan een Belgische Vlaamssprekende universiteit (met dekking van salaris en werkkosten gedurende 4 jaar).

“Dankzij de steun van de Demoucelle Parkinson Charity krijgt een jonge, beloftevolle onderzoeker de kans om een doctoraat te starten over de ziekte van Parkinson,” aldus Willy Verstraete, voorzitter van het FWO.

“Op deze manier krijgt het wetenschappelijk onderzoek naar deze ernstige neurodegeneratieve ziekte, die wereldwijd miljoenen mensen treft, een extra impuls.”

Studenten kunnen zich nu inschrijven voor beide prijzen. NB: Aanvragen voor de PhD-beurs sluiten op 1 maart 2023.

Voor details over beide prijzen en de aanvraagprocedure, zie hieronder en volg de links.

DETAIL:

  • Een jaarlijkse prijs voor de beste masterscriptie over elk aspect van de ziekte van Parkinson – diagnose, impact, zorg, behandeling of genezing.
    • Open voor alle studenten aan Belgische universiteiten en in alle disciplines. (Klik hier voor de aanvraagregels en de te volgen procedure).
  • Een doctoraatsbeursvoor een wetenschapper die onderzoek doet naar een aspect van de ziekte van Parkinson dat het inzicht in de aandoening kan vergroten en tot genezing kan leiden. Wordt om de twee jaar toegekend.
    • Open in 2023, in samenwerking met het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO), voor biomedische doctoraatsstudenten aan Vlaamse universiteiten in België.  (Klik hier)  Aanvragen worden nu aanvaard. Deadline 1 maart 2023.
    • Open in 2025 voor biomedische doctoraatsstudenten aan Franstalige universiteiten in België.

OVER:

De ziekte van Parkinson is een neurodegeneratieve aandoening waarbij hersencellen die dopamine aanmaken, een chemische stof die bewegingen coördineert, stoppen met werken of afsterven. Omdat Parkinson tremor, traagheid, stijfheid en loop- en evenwichtsproblemen kan veroorzaken, wordt het een “bewegingsstoornis” genoemd. Maar ook constipatie, depressie, geheugenproblemen en andere niet-bewegingssymptomen kunnen deel uitmaken van Parkinson. Momenteel is er geen manier om Parkinson te voorkomen of nauwkeurig te voorspellen bij wie de ziekte zich zal ontwikkelen. Er is geen remedie bekend en de beschikbare behandelingen maskeren de symptomen slechts tijdelijk. Wereldwijd leven 7 tot 10 miljoen mensen met de ziekte van Parkinson. In Europa treft de ziekte momenteel meer dan een miljoen mensen, en gezien de vergrijzing van de bevolking zal dit aantal naar verwachting in 2030 zijn verdubbeld. In België leven naar schatting 40.000 mensen met de ziekte.

De Demoucelle Parkinson Charity wil het onderzoek naar een remedie voor de ziekte van Parkinson in de komende 10 jaar versnellen. In samenwerking met de Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research financiert zij de meest veelbelovende onderzoeksprojecten om de ziekte te veranderen, de voortgang ervan te vertragen of zelfs om te keren. Opgericht in 2011 door Patrick & Anne-Marie Demoucelle, na de diagnose van de ziekte van Parkinson bij Patrick op 40-jarige leeftijd, zorgt de liefdadigheidsinstelling voor bewustwording en fondsenwerving door middel van regelmatige evenementen en acties.

Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) stimuleert en ondersteunt door financiële steun, het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, het strategisch basisonderzoek, het klinisch-wetenschappelijk onderzoek, de aanschaf van zware en middelzware onderzoeksinfrastructuur, en het beheer van grote rekencapaciteit in Vlaanderen.

CONTACT:

Anne-Marie Demoucelle
Medeoprichter van de Demoucelle Parkinson Charity
anne-marie@demoucelle.com
0475 36 66 82