Hieronder vindt u een aantal tips om uw fondsenwerving tot een succes te maken, en als u verder naar beneden scrollt kan u ook onze antwoorden vinden op een aantal van de meest gestelde vragen over fondsenwerving. We hopen dat dit nuttig is, maar aarzel niet om ons te e-mailen als je nog vragen hebt: info@demoucelle.com

 

Aan de slag

Begin op tijd – Succesvolle fondsenwerving is een marathon, geen sprint! Begin op tijd en maak een planning.

Bepaal uw doel – Stel een realistisch doel, maar vergeet niet dat als u het hebt overtroffen, u uw doelstelling kan aanpassen!

Maak een persoonlijke online fondsenwervingspagina aan – Het is snel en eenvoudig te doen! 

 

Donaties aanmoedigen

Ken uw publiek – Categoriseer uw contacten en bedenk wat de meest effectieve manieren zijn om hun steun te vragen (een persoonlijke e-mail, sociale media, een persoonlijk verzoek of zelfs een handgeschreven brief).

Wees de eerste – Begin uw fondsenwerving met een eigen donatie. Mensen zijn eerder bereid te doneren als ze zien dat u ook een donatie gedaan heeft.

Bepaal bedragen voor donatie – Begeleid uw schenkers door een aantal opties te suggereren, bijv. 1 euro per km voor een marathon.

Meest vrijgevige schenker – Geef een incentive, zoals een cadeaubon voor een lokaal restaurant (uiteraard gesponsord), aan de schenker die op een bepaalde dag de grootste gift doet.

Matching donor belofte – Zoek een donateur die uw ingezameld bedrag zal matchen (een evenredig bedrag zal schenken) als u een bepaald minimumdoel hebt bereikt of overschrijdt.

 

De boodschap verspreiden

Deel uw verhaal – Wanneer u om steun vraagt, leg dan uit waarom u geld inzamelt voor de Demoucelle Parkinson Charity. Mensen zullen zich verbonden voelen met de missie als ze weten waarom die zo belangrijk is voor u.

Ken de feiten – Bouw uw kennis op over Parkinson en de manier waarop de Demoucelle Parkinson Charity onderzoek financiert om een remedie te vinden. Donateurs willen weten hoe hun bijdragen een verschil kunnen maken.

Brief aan de redacteur – Stuur een “brief aan de redacteur” naar uw plaatselijke krant om uw gemeenschap te informeren over uw evenement en hoe zij kunnen bijdragen.

Maak u kenbaar – Draag je Demoucelle Parkinson Charity t-shirt (als u er al een hebt) als u aan het trainen bent of zelfs als u gewoon boodschappen doet. Het kan een gesprek op gang brengen.

 

Vergeet uw collega’s niet!

Corporate Matching Gifts – Vraag uw bedrijf of ze uw fondsenwerving willen matchen, en herinner uw schenkers eraan om bij hun bedrijf na te vragen of ze ook donaties matchen.

E-mailhandtekening – Vermeld de URL van uw persoonlijke online fondsenwervingspagina onderaan uw persoonlijke e-mails en (indien toegestaan) onderaan de e-mails van uw werk.

Verspreid de boodschap – Maak een poster over uw fondsenwervingsactie en hang hem op in de koffie-of lunch ruimte zodat iedereen hem kan zien.

Bedrijfsnieuwsbrief – Vraag of informatie over uw actie in de volgende nieuwsbrief of personeelsvergadering mag worden opgenomen.

 

Hoe kunnen mensen mijn actie steunen met giften die fiscaal aftrekbaar zijn?

Giften van meer dan 40€ zijn fiscaal  aftrekbaar indien deze gebeuren via uw persoonlijke online fondsenwervingspagina of rechtstreeks op de door de Koning Boudewijnstichting beheerde rekening van de Demoucelle Parkinson Charity.

Koning Boudewijnstichting, Brederodestraat 21, 1000 Brussel
bpost bank IBAN: BE10 0000 0000 0404 BIC: BPOTBEB1

Gelieve deze referentie te vermelden: ***014/1340/00039***

(OPMERKING: giften die komen uit de verkoop van goederen/diensten of geld dat voor rekening van anderen wordt ingezameld, komen niet in aanmerking voor belastingaftrek en moeten daarom worden overgemaakt op de eigen bankrekening van de vzw Demoucelle Parkinson:  IBAN: BE72 7350 2825 8916)

 

Hoe werkt de fiscale aftrekbaarheid?

Giften gelijk aan of hoger dan 40 euro, ongeacht of ze in één keer of geleidelijk in de loop van één kalenderjaar worden gestort, hebben recht op een belastingsvrijstelling die gelijk is aan 45% van het geschonken bedrag.

De vzw Demoucelle Parkinson heeft de Koning Boudewijnstichting gekozen om haar giften te beheren en in haar naam fiscale attesten uit te reiken.  De fiscale attesten worden eind maart van het volgende jaar verstuurd. (Op vraag van de schenkers om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk geld naar het goede doel gaat, stuurt de Koning Boudewijnstichting geen bedankbriefjes meer).

Opdat de gift in aanmerking komt voor fiscale aftrekbaarheid kan de schenker:

 • ofwel rechtstreeks overschrijven naar de Koning Boudewijnstichting (zie onderstaande gegevens) met vermelding van de gestructureerde mededeling ter identificatie van de vzw Demoucelle Parkinson,

Koning Boudewijnstichting, Brederodestraat 21, 1000 Brussel
bpost bank IBAN: BE10 0000 0000 0404   BIC: BPOTBEB1

Gelieve deze referentie te vermelden: ***014/1340/00039***

 • ofwel een online schenking doen via uw persoonlijke fondsenwervingspagina ‘iraiser’, die gelinkt is aan de Koning Boudewijnstichting en zo ook in aanmerking komt voor een belastingvermindering.

  OPMERKING: De belastingvermindering is niet van toepassing op bijdragen/donaties die resulteren van de verkoop van goederen of diensten, bv. een autowasactie, de verkoop van koekjes, enz. Zij kan evenmin worden toegepast op schenkingen die in contanten of in natura van derden worden ontvangen. Geld dat op deze manier wordt ingezameld, moet rechtstreeks naar de liefdadigheidsinstelling Demoucelle Parkinson worden overgemaakt: IBAN : BE72 7350 2825 8916 BIC : KRED BE BB

  OPMERKING: Donaties via Facebook fondsenwerving komen niet in aanmerking voor belastingvermindering

  Mocht u nog vragen hebben hierover, kan u steeds contact opnemen met ons: info@demoucelle.com

   

  Hoe kan ik mijn eigen persoonlijke online fondsenwervingspagina maken?

  Stap1: maak uw eigen Iraiser pagina aan
  Stap2: vraag uw netwerk om u te steunen en een gift te doen
  Stap3: ontvang updates over wie een gift heeft gedaan en bedank uw donateurs
  Stap4: uw donateurs ontvangen een fiscaal attest van de Koning BoudewijnStichting

   

  Wat is belangrijk bij fondsenwerving en waar kan ik best rekening mee houden?

  Wat uw fondsenwervingsactiviteit ook is, het is belangrijk om uw donateurs betrokken te houden, om uw inspanningen onder de aandacht te brengen en om de nodige erkenning te geven aan degenen die u steunen.

  • Informeer u over de ziekte van Parkinson en wat de Demoucelle Parkinson Charity doet om onderzoek te versnellen en zo Parkinson te genezen. Zo kan je anderen inspereren en motiveren om u te steunen en een gift te doen.  Zo dragen ook zij bij tot het vinden een geneesmiddel voor de ziekte van Parkinson.

  • Deel uw verhaal: Maak gebruik van uw netwerk, sociale media, …. om uw verhaal te delen. Hoe meer mensen van uw actie om fondsen te werven weten, hoe beter. Neem contact op met uw plaatselijke krant of tv-zender om uw verhaal te delen. Hoe meer mensen op de hoogte zijn van uw activiteit, hoe beter.

  • Bedank uw donateurs en supporters: Bedank  iedereen persoonlijk die doneert en u op weg helpt. Laat  voelen hoe dankbaar u bent dat ze mee bijdragen om het onderzoek naar Parkinson te versnellen en zo een geneesmiddel te vinden.

   

  Hoe kan ik hulp en steun krijgen?

  Een groep ervaren #TeamBeatParkinson fondsenwervers staat klaar om met u te brainstormen, u te begeleiden en te ondersteunen! Stuur een e-mail naar: info@demoucelle.com

   

  Hoe kan ik me als Demoucelle Parkinson Charity groep inschrijven in een bestaand sportevenement?

  • Neem contact op met de organisatie van het evenement om te informeren of u zich als groep kunt inschrijven
  • Stuur de link van het registratieplatform en de naam van uw groep naar uw vrienden door en vraag hen om zich samen met u in te schrijven.  Elke loper betaalt zijn/haar eigen inschrijvingsgeld.
  • Maak een online fondsenwervingspagina voor het evenement en moedig alle deelnemers aan om deze naar hun eigen netwerk verder door te sturen.