Alles wat je moet weten over de ziekte van Parkinson, de Demoucelle Parkinson Charity en #teambeatparkinson!

 

Ziekte van Parkinson

 • Wereldwijd leven tussen 7 en 10 miljoen mensen met de ziekte van Parkinson.
 • In Europa leven momenteel meer dan één miljoen mensen met de ziekte van Parkinson; door de vergrijzing van de bevolking zal dit cijfer naar verwachting verdubbelen tegen 2030.
 • De prevalentie in de leeftijdsgroep van 60-69 jaar wordt geraamd op ongeveer 1%, oplopend tot 2,7% in de groep van 80-plussers.
 • Bij naar schatting vier procent van de mensen met Parkinson wordt de diagnose gesteld vóór de leeftijd van 50 jaar.
 • In België leven naar schatting 40.000 mensen met de ziekte van Parkinson. Verwacht wordt dat dit aantal in de komende 25 jaar zal verdubbelen.
 • Mannen hebben 1,5 keer meer kans om de ziekte van Parkinson te krijgen dan vrouwen.
 • Momenteel is er geen manier om te voorkomen of nauwkeurig te voorspellen wie de ziekte van Parkinson zal krijgen. Er is geen genezing bekend, en de beschikbare behandelingen maskeren tijdelijk de symptomen terwijl de ziekte verergert.

 

De Demoucelle Parkinson Charity

 • Onze missie: De Demoucelle Parkinson Charity streeft ernaar het onderzoek te versnellen om binnen  10 jaar een remedie te vinden voor de ziekte van Parkinson.
 • Onze aanpak: In samenwerking met de Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research financieren wij de meest veelbelovende onderzoeksprojecten die erop gericht zijn de ziekte te veranderen, de progressie ervan te vertragen of zelfs om te keren. Daarnaast bieden de oprichters van de stichting, Patrick en Anne-Marie Demoucelle, pro bono adviesdiensten aan de onderzoeksteams op basis van hun jarenlange ervaring als consultants en bedrijfsleiders. Tot slot willen we de ziekte onder de aandacht brengen en meer mensen aanmoedigen om actief mee fondsen te werven om zo de zoektocht naar een remedie te kunnen versnellen.
 • Opgericht in 2011 door Patrick & Anne-Marie Demoucelle, nadat bij Patrick op 40-jarige leeftijd de ziekte van Parkinson werd vastgesteld.
 • Fondsenwerving: Eind 2020 had de Demoucelle Parkinson Charity 1,5 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar Parkinson. Samen met de Michael J. Fox Foundation selecteert zij de meest veelbelovende projecten waarin zij wil investeren. Details over onze subsidies zijn te vinden op onze website.
 • Onze belangrijkste jaarlijkse actie “Run for Parkinson” moedigt mensen aan om deel te nemen aan de 20k van Brussel met het T-shirt van de Demoucelle Parkinson Charity en zo geld in te zamelen om haar werk te steunen. Het evenement wordt gesponsord door verschillende bedrijven.

 

#TeamBeatParkinson

 • Iedereen kan fondsen werven voor de Demoucelle Parkinson Charity en zo deel uitmaken van een levendige gemeenschap van geëngageerde vrijwilligers genaamd #Teambeatparkinson.
 • Vrijwilligers organiseren hun eigen evenementen om geld in te zamelen of vragen hun vrienden en familie een donatie te doen bij een belangrijke gebeurtenis in hun leven of ter ondersteuning van het leveren van  een sportieve prestatie.
 • Er bestaat een Facebookgroep om ideeën uit te wisselen en steun te verlenen.

———-

https://www.parkinson.org/Understanding-Parkinsons/Statistics

https://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=70814C79-B44D-8FC7-CBC94FD9083A9F41